Guilin : the first nite
ต่อเนื่อง ..
ป่วยเค่อะ
เรื่องของปันปัน
Guilin : Teaser
แปะๆ
test ..
อะอ๊างงงง
โด๊ป..
แปลก .. แต่จริง!
เอาจริงเรอะ!
ANTM helps!
ตาเทพ แอนด์ เดอะ ผ่อง !!
พญานาคคคคค ... ยั๊วเยี๊ย..
ปัญหามีไว้ให้แก้ ...
พ่องจายยยยย 55+
info overflooded !!
อยากเต้นระบำฉลอง!!
ยุ๊งงง ยุ่ง - ยุ่ง ยุ่ง ยุ่ง ...
ยุ่งเหยิง
ครอบครัวแวมไพร์ ..
โดนหักหลังอย่างจัง T^T
นรกมาแว้วววววว
14 months plan
ชอบเพลงนี้หง่ะ ..
.
HBD2MA SiS !
3,100 grams to go ..
อ้วนขึ้นหง่ะ
เพ้อ ..
...
พาเที่ยว brighton กะแวะช้อปนิดหน่อย
...lazy ??
same-same ..
back .. to where i belong ..
when my dream comes true ...
หน้าไม่มัน ..
to my darling ...
come 'n have fun with me ;)
Kwang
p'Ple
Ploy
p'Ni
p'Dew


 

 

 

โห้วววว

วันนี้มันยุ่งได้ใจเจรงๆ

หัวฟูเช้าจรดเย็นเลย T^T

 

แวะมาคุยกะพลอยนิดนึง

เรื่องแรก .. เรื่องดูดวง

พี่ว่า ไว้รอตอนพลอยเปลี่ยนชื่อครบ 6 เดือนก่อน

(ที่จะต้องไปดูอีกทีอ่ะ)

แล้วพี่ค่อยนัดไปดูช่วงนั้นดีกว่า

 

ไม่รีบอ่ะ เพราะไม่ได้อยากรู้อะไรเร่งด่วน

.. ไอ่ที่อยากรู้ ก็ได้รู้ล่วงหน้ามาตั้งนานแล้วนิ T^T ..

 

อีกอย่าง ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งไม่สบายใจเร็วขึ้นไปอีก 555+

 

เรื่องที่สอง

"ญี่ปุ่น"

คราวแรกนี้ พี่กะไปกับทัวร์นะจ๊ะ (ผิดคาดเนอะ)

ไม่รู้ดิ ไม่อยากเหนื่อยอ่ะ

ลากกระเป๋าจากแอร์พอร์ต ขึ้นรถไฟ ต่อรถเมล์ไรงี้

พี่อยากไปสบายๆมั่งอ่ะ

อยากกินดีๆ อยู่ดีๆ เลยเลือกทัวร์ที่เค้าเป็นที่ยอมรับในด้านนี้

เลือกมาได้ 2 บริษัท

ที่นึงห้าหมื่นกว่า กะที่นี่ 3 หมื่นกว่าๆ

เลยคงเลือกที่นี่แหละ

 

แต่ก็เผื่อราคาไว้สำหรับปีหน้าด้วย

เผื่อราคาน้ำมัน หรือภาษีสนามบินขึ้น ไรงี้อ่ะ

 

เอารายการมาให้ดูนะจ๊ะ

34,900 บาทจ้ะ

 

วันแรก กรุงเทพฯ - นาริตะ
21.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์
ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์   L

23.55 น.

เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 916

วันที่สอง

นาริตะ – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –
หุบเขาโอวาคุดานิ – ทะเลสาบอาชิ (ล่องเรือ) – ทะเลสาบยามานาคาโกะ

08.05 น.

เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ...
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองศูนย์การค้าทางทะเล และย่านอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ราเมง สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1956 ซึ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมราเมงขึ้นชื่อจากภูมิภาคต่างๆของประเทศญี่ปุ่นซึ่งท่านสามารถ ศึกษาประวัติิความเป็นมา และชมการสาธิตขั้นตอนการผลิตและลองลิ้มชิมรสราเมงสไตล์ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเมง

บ่าย  

เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อนำท่านนั่งรถขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันเป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟองจะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี จากนั้น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับ ภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ เปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือ เทียบเท่า

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น ( Onsen ) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่สาม

ทะเลสาบยามานาคาโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –
โอชิโนะฮัคไค – ชินจูกุ (ช้อปปิ้ง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ( ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากน้ำฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิและผ่านเข้ามาภายในและสุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งน้ำในบ่อนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำมาดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ำอันบริสุทธิ์ยังจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอีกด้วย ที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างสำราญใจ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของ โตเกียว ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในการจับจ่ายซื้อของถูกใจในร้านต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ร้านเครื่องสำอาง (ชื่อร้าน Matsumoto Kiyoshi) ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า (ชื่อร้าน Big Camera, Sakuraya,Yodobashi ) ร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนม และที่พลาดไม่ได้คือ ร้าน 100 เยน ที่มีทั้งเครื่องสำอางค์ ,เครื่องใช้ต่าง ๆ และขนมขบเคี้ยวที่รอให้ท่านซื้อกลับมาเป็นของฝากได้จุใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ   ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่

โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง 1 เต็ม หรือ ****(ทัวร์เสริม) โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ  ดิสนีย์ซี (เดินทางโดยรถไฟ ) ****  – โตเกียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านดังของเมืองโตเกียวตลอด 1 วันเต็ม ..
แจกฟรี !!
HAND BOOK SHOPPING GUIDE แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว พร้อมแผนที่ประกอบคำอธิบายที่เข้าใจง่าย  

**** สำหรับ ท่านที่ซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี  สวนสนุก
ทีไม่มีกำแพงแห่งอายุ  ( จ่ายเพิ่ม 2,600 บาท ) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย

ให้ท่านสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับการช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายในมหานครโตเกียว
หรือสนุกสนานไปกับโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUNROUTE ARIAKE หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างสรรพสินค้าอิออน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร จากนั้นให้ท่าน อิสระกับย่านช้อปปิ้ง ของเมืองนาริตะ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย

ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่สนามบินนาริตะ

17.25 น.

เหิรฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน แอร์แวย์ เที่ยวบินที่ NH 915

22.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ก็อยากชวนพลอยกะอ้วนไปเที่ยวด้วยกันอ่ะนะ

งบ 4 หมื่นก็น่าจะไหวอ่ะ (ไม่รวมช้อปปิ้งแบบบ้าพลังเน้อ)

เพราะไปกับทัวร์มันไม่ค่อยต้องเสี่ยงงบบานปลายนี่เนอะ

 

20 เดือน ก็เดือนละแค่ 2 พันต่อคนเอง

น่าจะไหวน๊า ถ้าแบบว่า อยากไปจริงๆอ่ะ ~

 

ลองดูละกันจ้ะ ...

 

 

     Share

<< ครอบครัวแวมไพร์ ..ยุ๊งงง ยุ่ง - ยุ่ง ยุ่ง ยุ่ง ... >>

Posted on Mon 18 May 2009 16:37
อ่ะจ้า อันนั้นอ่ะ รู้แล้วว

แต่มาเพิ่มรายละเอียดให้ไง ..
tn2x   
Tue 19 May 2009 15:34 [1]

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh